Eva Karpeshina
height 173cm
bust 74cm
waist 57cm
hips 88cm
height 173cm
bust 74cm
waist 57cm
hips 88cm